סיור וירטואלי

מרינה הרצליה

מרינה הרצליה הינה הגדולה והחדשנית מבין המרינות באגן הים התיכון. במרינה כ- 700 מקומות עגינה, ובהם עוגנים בקביעות כ-680 כלי שייט.

התחל סיור בחלון חדש

סיורים וירטואליים קשורים